Sinds 1 januari 2023, zijn particulieren vrijgesteld van het betalen van btw over de aanschaf van een zonne-energiesysteem en de installatie daarvan.

Wat is er anders?

Op een zonne-energiesysteem op en bij woningen heeft het kabinet besloten om 0% btw te rekenen. Dit betekend dat er geen gebruik meer gemaakt hoeft te worden van een btw-teruggaveregeling zoals dit voorheen mogelijk was.

De belastingdienst ziet particulieren met een zonne-energiesysteem nog altijd als btw-ondernemer. Een melding bij de belastingdienst dient gemaakt te worden zodra de jaaromzet boven de € 1.800 uitkomt, op dat moment kan er mogelijk gebruik gemaakt worden van de kleineondernemersregeling.

De factuurdatum van de installatie bepaald het btw-tarief.

Wanneer deze voor 1 januari 2023 valt, dan is de oude teruggave regeling nog van kracht.

De vrijstelling geldt uitsluitend voor zonne-energiesystemen. Ingebouwde zonnepanelen (BIPV), batterij-systemen en PVT installaties vallen niet onder deze regeling.

voor meer informatie over dit onderwerp kijk op belastingdienst.nl